هولدینگ پارس پندار نهاد

درباره هولدینگ پارس پندار نهاد

هولدینگ پارس پندار نهاد؛ خانواده ای بزرگ، امیدوار و سربلند است که سوگند یاد کرده تا وقتی میتواند کار سازنده ای کند، در جای خود آرام نگیرد و تا زمانی که چیزی برای بهتر شدن هست، به نفس کشیدن ادامه دهد. یک خانواده را در نظر بگیرید؛ مگر می شود فرزند بخواهد رشد کند و مادرش نخواهد؟! مگر ممکن است پدر مانع پروازش شود؟! "یک جا ایستادن" در پارس، همین قدر بعید و ناممکن است!
وقتِ اوج گرفتن، همه بال می شوند و وقتِ همدردی، همه آغوش! "لبخند"، عضو دائمی صورت های ماست "امید"، درختِ ریشه دار قلب های ماست! و فردای روشن ایران زمین، مسئولیت شیرینی که روی دوشمان حس میکنیم.
از این به بعد اگر کسی به شما گفت خواستن توانستن نیست، به حرفش شک نکنید! به محیط کار و مدیرش شک کنید! اینجا جاییست برای رشد توانایی ها و پرواز ایده های شما!

آگهی‌های استخدام هولدینگ پارس پندار نهاد

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید