همگام صنعت ایستا اهواز

درباره همگام صنعت ایستا اهواز

ساخت تجهیزات صنعتی و دوار برای شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید