هلدینگ رسانه ای آموزشی آرمون

درباره هلدینگ رسانه ای آموزشی آرمون

  • تعداد نفرات: ۱ تا ۱۰ نفر
  • صنعت: بازاریابی و تبلیغات

هلدینگ بزرگ رسانه ای آموزشی آرمون فعال در بخش رسانه و فعالیتهای فرهنگی هنری 

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید