هفت سین Haftcin

درباره هفت سین Haftcin

Haftcin is Spin-Off on ۲۰۱۸ and is a fast growing company to serve the Middle east Big-Data, IoT, NFV, AI , users in cooperate with international brands and companies.
Our mission is to be an internet-based technology and cultural enterprise

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید