نوین زعفران

درباره نوین زعفران

  • تعداد نفرات: ۵۰ تا ۲۵۰ نفر
  • صنعت: صنایع غذایی

بزرگترین واحد فرآوری زعفران در ایران

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید