موسسه مطالعات مبانی و اقتصاد

درباره موسسه مطالعات مبانی و اقتصاد

  • تعداد نفرات: ۱ تا ۱۰ نفر
  • صنعت: خدمات سازمانی/ مشاوره مدیریت

حرکت به سوی اقتصاد مردمی

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید