موسسه حقوقی کارگشایان

درباره موسسه حقوقی کارگشایان

موسسه حقوقی کارگشایان عدالت محور بامداد بیشابور با شماره ثبت ۲۴۵۴ در شهر شیراز با هدف ارائه خدمات نوین و متنوع حقوقی به شهروندان فعالیت می کند. خدماتی نظیر قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی، کیفری، ملکی و خانواده، ارائه مشاوره حضوری و غیر حضوری توسط اساتید مجرب دانشگاه و کلیه خدمات مربوط به ثبت، نظیر ثبت شرکت، موسسه، برند، اختراع، همچنین تنظیم قرارداد قانونی مهمترین بخش های فعالیت این مجموعه می باشد.

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید