موسسه حسابداری و خدمات مالی فرزام محاسب

درباره موسسه حسابداری و خدمات مالی فرزام محاسب

  • تعداد نفرات: ۵۰ تا ۲۵۰ نفر
  • صنعت: حسابداری و حسابرسی

* طراحی و پیاده سازی سیستم های مالی * تهیه و تنظیم صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری * تهیه گزارشات آماری و تحلیلی بر اساس نیازهای مدیریت * حسابداری مالیاتی * حسابرسی داخلی * تهیه، تنظیم و پیاده سازی فرآیندهای کسب و کار و پایش فرآیندهای موجود سیستم * مشاوره مالی و مالیاتی


آگهی‌های استخدام موسسه حسابداری و خدمات مالی فرزام محاسب

حسابدار

بیش از ۱ ماه قبل

مشهد

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید