موسسه افق ارتباط بین المللی باران

درباره موسسه افق ارتباط بین المللی باران

  • تعداد نفرات: ۱۰ تا ۵۰ نفر
  • صنعت: آموزش و پژوهش

موسسه افق ارتباط بین‌المللی باران در تاریخ دهم آبان ماه ۱۳۸۰ فعالیت خود را در شهر تهران آغاز کرد. در سال‌های گذشته فعالیت تخصصی موسسه باران در زمینه‌ی آموزشِ مدیران‌ارشد سازمان‌ها و کارشناسان کلیدی در این سازمان‌ها بوده است. تمرکز موسسه باران بر آموزش مدیران و کارشناسان کمک کرده که به‌صورت تخصصی در این زمینه بتوانیم فعالیت خود را انجام داده، و به سازمان‌های بزرگ کمک کنیم تا نیازهای خود در زمینه‌ آموزش زبان سازمانی را از طریق موسسه‌ی باران برطرف کنند.

آگهی‌های استخدام موسسه افق ارتباط بین المللی باران

کارشناس پشتیبانی مشتریان

بیش از ۱ ماه قبل

تهران

مسئول دفتر

بیش از ۱ ماه قبل

تهران

کارشناس آموزش

بیش از ۱ ماه قبل

تهران

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید