مهندسی تکین

درباره مهندسی تکین

  • تعداد نفرات: ۱۰ تا ۵۰ نفر
  • صنعت: تجارت و بازرگانی

تولیدی و‌پیمانکاریتولید تیرهای بتنیپیمانکار خط و پست فشار قوینیروگاه تجدیدپذیر

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید