مهندسین مشاور صنعت و مدیریت ایران

درباره مهندسین مشاور صنعت و مدیریت ایران

  • تعداد نفرات: ۵۰ تا ۲۵۰ نفر
  • صنعت: نفت، گاز و پتروشیمی

این مهندسین مشاور پس از انجام پروژه‌های موفق در زمینه طراحی پایه و تفصیلی،مشارکت در قراردادهای ‏EPC‏ و نظارت کارگاهی و عالیه بر اجرای پروژه های بزرگ نفتی و گازی کشور ، تلاش می‌کند با استفاده از نیروی انسانی جوان و خلاق در کنار نفرات ‏باتجربه و کاردان و استفاده از آخرین دستاوردهای صنعتی و مدیریتی، یکی از مشاورین صاحب نام و موفق صنعت انرژی باشد‎ .مدیریت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت ایران ، منابع انسانی را به عنوان با ارزش‌ترین و اصلی‌ترین سرمایه ‏شرکتهای مشاوره مهندسی می‌داند و اولویت‌های راهبردی خود را براساس آن پایه‌ریزی کرده است‎.

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید