مشاورین هوشمند

درباره مشاورین هوشمند

گروه مشاورین هوشمند از سال ۱۳۷۹ تاکنون بخش اصلی فعالیت خود را در زمینه معاملات و توجیهه اقتصادی ،ساخت و ساز ،تعیین و تعریف استراتژِی فروش، اولویت گذاری در فروش ، مرغوبیت و نامرغوبیت محصول و همچنین ترسیم جدول زمان بندی و تامین بودجه در پیشرفت پروژه ها،کارشناسی و قیمت گذاری با در نظر گرفتن زمان و مکان و سیاست های اقتصادی حاکم بر بازار در زمان مقتضی تاکنون به عنوان بخش اصلی فعالیت خود ارائه نموده است.

آگهی‌های استخدام مشاورین هوشمند

کارشناس فروش

بیش از ۱ ماه قبل

تهران

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید