مجتمع سنگ کارا

درباره مجتمع سنگ کارا

  • تعداد نفرات: ۵۰ تا ۲۵۰ نفر

مجتمع سنگ کارا با بیش از چهار دهه فعالیت در عرصه صنعت سنگ ایران، هم اکنون یکی از پیشتازان این صنعت در ایران و در عرصه بین المللی می باشد ، مجتمع سنگ کارا یکی از محدود مجموعه هایی است که در صنعت سنگ کشور با سرمایه گذاری در سه بخش صنعت سنگ ( سنگ های ساختمانی ) یعنی بخش معدن سنگ های ساختمانی ، بخش تبدیل و فرآوری سنگ های ساختمانی و بخش بازرگانی ( فروش ، بازاریابی و تحقیق و توسعه ) سنگ های ساختمانی با قدرت در حال فعالیت است ، موارد فوق الذکر از ویژگی ها و تمایز مجموعه سنگ کارا با سایر فعالین صنعت سنگ های ساختمانی در ایران می باشد

آگهی‌های استخدام مجتمع سنگ کارا

مسئول دفتر

بیش از ۱ ماه قبل

تهران

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید