متک

درباره متک

  • تعداد نفرات: ۱۰ تا ۵۰ نفر
  • صنعت: نفت، گاز و پتروشیمی

شرکت مهندسی مهان تکین دماند به عنوان یکی از شرکتهای (METEC) پیشرو در زمینه ارائه خدمات چند جانبه فنی_مهندسـی مشـاورس سـاخت و تولید تامین و عرضه مستقیم تجهیزات صنعتی بودس که تمرکز اصـیی ایـن خدمات بر صنایع نفت گاز پتروشیمی فـودد و نیروگـاهی مـی باشـند . برخــورداری از نماینــدگی هــای فعــار در کشــورهای امــارات ترکیــه و دانمارک این شرکت را قادر سـاخته تـا کادهـای سفارشـی پـرویس هـای گوناگون را به صورت اورجینار با مناسبترین قیمت و بادترین کیفیت مورد نظر مهندسان مشاور طرح مطابق با ونـدور لیسـت مـورد نظـر کارفرمایـان محترم تامین نماید.

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید