مبتکران شبکه متقارن

درباره مبتکران شبکه متقارن

  • تعداد نفرات: ۵۰ تا ۲۵۰ نفر
  • صنعت: تلکام

شرکت مبتکران شبکه متقارن (فلیپ‌نت) از اردیبهشت سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را در زمینه راه‌اندازی، نصب، بهینه‌سازی و نگهداری تجهیزات، سایت‌ها، دکل‌ها و شبکه‌های مخابراتی مربوط به اپراتور‌های شبکه موبایلی کشور آغاز کرده است. فعالیت اصلی این شرکت در طول مدت پنج سال عبارت است از: مدیریت پروژه، سایت‌یابی، مذاکرات توافق نامه اجاره مربوط به سایت‌های مخابراتی، مدیریت اجرای سایت‌های مخابراتی، نظارت بر عملیات عمرانی مخابراتی از جمله نظارت بر پایه ریزی و نصب دکل و همچنین نصب تجهیزات مخابراتی بر روی دکل، راه اندازی و توسعه زیرساخت از جمله تامین برق موقت یا دائم، نصب و راه‌اندازی تجهیزات سایت‌های مخابراتی، به روز‌رسانی سایت‌ها و همچنین افزایش ظرفیت انتقال منطبق با نسل‌های -۵G-۴G-  ۳G در باندهای مختلف رادیویی، انجام تست‌های بهینه سازی رادیویی و انجام کلیه فعالیت‌های مربوط به نگهداری سایت‌ها تا زمان تحویل به اپراتور مربوطه.


بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید