ماوی طرح خلاق

درباره ماوی طرح خلاق

  • تعداد نفرات: ۱ تا ۱۰ نفر
  • صنعت: بازاریابی و تبلیغات

گروه تخصصی تبلیغات ماوی دیزاین، با هدف تلفیق تجربه و تخصص تشکیل شده است.تبلیغ از نگاه بازاریابی یکی از اصول و دیدگاه تیم خلاقیت ، اتاق فکر و مدیریت ارشد سازمان می باشد.
ماوی دیزاین اصل دیگری نیز در دستور کار خود دارد و آن تبلیغات سالم و تخصصی است .دقت در قیمت گذاری ، رعایت حق سفارش دهندگان ، پرسنل ، ذینفعان و همچنین رویکردهای تخصصی در این خط مشی رعایت می شود.


آگهی‌های استخدام ماوی طرح خلاق

طراح گرافیک-آقا

بیش از ۱ ماه قبل

تهران

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید