فرهیختگان جوان فناوری

درباره فرهیختگان جوان فناوری

شرکت فرهیختگان جوان فناوری، با هدف ایجاد راهکارهای نوین جهت پیشبرد اهداف آموزشی مدارس و مراکز آموزشی، هدایت کارآفرینان و بنگاه های اقتصادی جهت سرمایه گذاری موفق و یکپارچگی، برنامه ریزی و سازماندهی منابع سازمانی از طریق ابداع و به کارگیری ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات فعالیت خود را آغاز نموده است.

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید