فراساحل مرصا

درباره فراساحل مرصا

انجام خدمات ارتباطات بین سکو های خلیج فارس به بهره برداران شرکت های نفت و گاز

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید