عرفان فیلم

درباره عرفان فیلم

حوزه فیلم و مستند سازی
مستند های اجتماعی ، اقتصادی، سیاسی و ....
فیلم و تله فیلم
موشن گرافیک های تبلیغاتی و انیمیشن

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید