طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو)

درباره طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو)

  • تعداد نفرات: بیش‌از ۱,۰۰۰ نفر

شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو از تغییر نام و اساسنامه شرکت سهامی خاص خدمات اتومبیل سلپیک ایران در سال ۱۳۷۲ ایجاد گردیده است. شرکت سهامی خاص خدمات اتومبیل سلپیک ایران در سال ۱۳۵۹ به منظور ارائه خدمات فنی جهت خودروهای ساخت شرکت ایران خودرو تاسیس و در سال ۱۳۷۲ با تغییر نام به شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات خودرو داخلی به شماره ثبت ۳۶۶۷۶ ، عملا" منحل گردید. توضیح اینکه بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده طی سال ۱۳۷۸ نام این شرکت از "شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات خودرو داخلی(سهامی خاص) " به
"شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو – ساپکو (سهامی خاص) " تغییر یافته است.
شرکت ایران خودرو با مالکیت بر ۱۰۰% سهام شرکت ساپکو، به عنوان سهامدار عمده و سازمان مادر شناخته می شود.

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید