صنایع زرین حریر بافتیران

درباره صنایع زرین حریر بافتیران

تولید منسوجات بی بافت (پارچه های پلیمری)

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید