شلر

درباره شلر

طراحی، ساخت و تامین انواع سیستمها و تجهیزات الکترونیکی
پیاده سازی راهکارهای RFID

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید