شرکت ویرالیان گروه

درباره شرکت ویرالیان گروه

  • تعداد نفرات: ۱۰ تا ۵۰ نفر
  • صنعت: داروسازی

Viralian Group pharmaceuticals Company started its professional activity since ۲۰۰۹ in Tehran, in the field of manufacturing and importing of Pharmaceutical products, Nutritional Supplements and Raw Materials. 


بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید