شرکت مهندسی کانی فرآورن

درباره شرکت مهندسی کانی فرآورن

  • تعداد نفرات: ۵۰ تا ۲۵۰ نفر
  • صنعت: تولیدی و صنعتی

شرکت مهندسی کانی فراوان 
شرکت معدنی فعال در چند استان ( تمرکز در یزد)
کارخانه فراوری


بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید