شرکت فرانور جنوب گستر ستاره سهیل

درباره شرکت فرانور جنوب گستر ستاره سهیل

شرکت فرانور جنوب گستر ستاره سهیل گرچه به عنوان یک شرکت در میان صدها شرکت تولید محصولات هوشمند اطلاع رسانی و خدماتی دیگر درجهان وجود دارد اما تاریخچه ۵ ساله حضور در مراحل مختلف تکامل اندیشه و عمل بشری از این مجموعه شرکتی پدید آورده است که همواره جایگاه ویژه میان رقبا خود را در عرصه حصولات هوشمند اطلاع رسانی و خدماتی حفظ کرده است. یک گروه خلاق و خستگی ناپذیر در این چند سال ، آرام آرام درعرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات وارد شوند . شرکتی که هدف به‌کارگیری محصولات هوشمند اطلاع رسانی و خدماتی شخصی و تجاری را در سازمانهای آموزشی، علمی، صنعتی و خدماتی برای کمک به حل مهمترین مشکلات صنعتی، اجتماعی و بهداشتی برعهده گرفته است. این تجربه موفق یک سده تلاش ساماندهی شده است که در دنیای پررقابت کنونی و درمیان رقیبان جدی باسابقه و مدعیان جوان باانگیزه، شرکت را در جایگاه مطلوب فراتر نشانده است.ع رسانی و خدماتی دیگر درجهان وجود دارد اما تاریخچه ۵ ساله حضور در مراحل مختلف تکامل اندیشه و عمل بشری از این مجموعه شرکتی پدید آورده است که همواره جایگاه ویژه میان رقبا خود را در عرصه حصولات هوشمند اطلاع رسانی و خدماتی حفظ کرده است. یک گروه خلاق و خستگی ناپذیر در این چند سال ، آرام آرام درعرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات وارد شوند . شرکتی که هدف به‌کارگیری محصولات هوشمند اطلاع رسانی و خدماتی شخصی و تجاری را در سازمانهای آموزشی، علمی، صنعتی و خدماتی برای کمک به حل مهمترین مشکلات صنعتی، اجتماعی و بهداشتی برعهده گرفته است. این تجربه موفق یک سده تلاش ساماندهی شده است که در دنیای پررقابت کنونی و درمیان رقیبان جدی باسابقه و مدعیان جوان باانگیزه، شرکت را در جایگاه مطلوب فراتر نشانده است.

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید