شرکت بین المللی بازرسی کیفیت ایدرا

درباره شرکت بین المللی بازرسی کیفیت ایدرا

موسسین شرکت بین المللی بازرسی کیفیت ایدرا به مدت ۳۵ سال همت و توان خود را وقف تاسیس مجموعه ای نمودند تا خریدار و فروشنده را به یک میزان حمایت و خشنود نماید و این مهم نه تنها هدف خط مشی بلکه تعهد ما به مشتری می باشد. جهت هرگونه خدمات اعم از ارزیابی قیمت پروفرما، ارزیابی توانایی های فروشنده، تسریع پروژه، انتقال تکنولوژی، بازرسی پیش از حمل، بازرسی حین ساخت، ارزیابی انطباق و ... چه برای یک سفارش و چه برای پروژه ای گسترده ایدرا تخصص خود را در سراسر جهان جهت محقق نمودن این مهم گسترش می دهد.

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید