شرکت بیمه ما

درباره شرکت بیمه ما

شرکت بیمه ما به منظور تکمیل وگسترش شبکه نمایندگان خود از بین واجدین شرایط و علاقمندان به فعالیت در صنعت بیمه به عنوان نماینده بیمه (کلیه رشته ها ) و بیمه زندگی مطبق با آیین نامه ۵۴ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دعوت به همکاری مینماید.

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید