سله بن

مصاحبه

کارآموز ویژوال مرچندایز  / اول

برخورد مصاحبه کننده بد

نتیجه مصاحبه رد شدم

سطح مصاحبه متوسط

مدت زمان پاسخگویی کمتر از یک هفته

نحوه آشنایی سایت‌های کاریابی

تجربه کلی مصاحبه

سردرگمی و عدم تسلط مصاحبه کننده بسیار واضح بود و جو بدی را ایجاد کرده بود

سوالات مصاحبه

با وجود همسانی سابقۀ تحصیلی و موقعیت درخواستی، سوالات تکراری و بسیار ابتدایی پرسیده شد

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید