سبدگردان پاداش سرمایه

درباره سبدگردان پاداش سرمایه

شرکت سبدگردان پاداش سرمایه در سال ۱۳۹۳ تاسیس گردیده و به فعالیت سبدگردانی مبادرت می ورزد. همچنین این شرکت عهده دار مدیریت صندوق های سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین، پاداش سرمایه پارس، ارمغان یکم ملل و صندوق اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس می باشد.

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید