سام صنعت اورنگ

درباره سام صنعت اورنگ

  • تعداد نفرات: ۵۰ تا ۲۵۰ نفر
  • صنعت: پخش و توزیع

تولیدکننده ابزار و ظروف فلزی آشپزخانه

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید