روزنه

درباره روزنه

  • تعداد نفرات: ۱ تا ۱۰ نفر
  • صنعت: بازاریابی و تبلیغات

زمینه فعالیت شرکت تبلیغات و بازاریابی می باشد

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید