رنگرزی تکمیل سیوان

درباره رنگرزی تکمیل سیوان

مجموعه رنگرزی تکمیل سیوان در رسته نساجی در حال فعالیت بوده
محل کارخانه در شهرستان ابهر استان زنجان و محل دفتر مرکزی استان تهران می باشد.

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید