دینا کیش

آگهی استخدام منقضی شده

مدیر کارخانه

کیش

مدیر ارشد تولید (تولید نهایی و بسته بندی)

کیش

مدیر ارشد تولید (مواد اولیه و ساخت)

کیش

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید