دنیای نابغه های نوآور

درباره دنیای نابغه های نوآور

یک شرکت سرمایه گذاری خطر پذیر هستیم.

آگهی‌های استخدام دنیای نابغه های نوآور

کارشناس حسابداری

بیش از ۱ ماه قبل

تهران

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید