دلتالب

درباره دلتالب

  • تعداد نفرات: ۱۰ تا ۵۰ نفر
  • صنعت: فناوری اطلاعات/ نرم‌افزار و سخت‌افزار


The success of any company very much depends on the level of understanding of its customers. However, customers will never reveal all they feel and like, and therefore their insights to be decoded for further considerations and concept improvements.
DCG Lab specializes in consumer research that reveals the emotional dynamics of consumer behavior.


 

آگهی‌های استخدام دلتالب

Network Engineer

More Than a Month

Tehran

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید