دبیرخانه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری

درباره دبیرخانه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری

  • تعداد نفرات: ۵۰ تا ۲۵۰ نفر
  • صنعت: مؤسسات غیرانتفاعی / سازمان‌های مردم‌نهاد

نهاد مالی در حوزه علم و فناوری

آگهی‌های استخدام دبیرخانه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید