داده ورزی سداد

درباره داده ورزی سداد

خیابان احمد قصیر (بخارست) نبش کوچه نهم پلاک ۳۴

 • سایت: sadad.co.ir
 • سال تاسیس: ۱۳۷۸
 • تعداد نفرات: ۲۵۰ تا ۱,۰۰۰ نفر
 • صنعت: بانکداری

گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات در صنعت بانکی کشور همراه با افزایش فعالیت موسسات مالی و اعتباری و بانک های خصوصی، علاوه بر بالابردن دامنه انتخاب و تنوع خواسته های مشتریان، بیش از پیش بازار این حوزه را رقابتی نموده است. در چنین شرایطی، بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین نهاد بانکی جهان اسلام، با هدف بهره مندی بیشتر از قابلیت های فناوری اطلاعات و خدمت رسانی بهتر به آحاد جامعه، اقدام به تاسیس شرکت داده ورزی سداد نمود.
این شرکت از بدو تاسیس تاکنون با ایجاد روندی پویا به منظور بهره برداری صحیح و اصولی از ابزار فناوری اطلاعات همگام با انتظارات بانک و همسو با توسعه فناوری فعالیت نموده است.

میانگین سنی

۲۰ سال ۶۸ سال ۳۴ سال
جوان‌ترین همکار مسن‌ترین همکار میانگین سنی

سطح تحصیلی

۱۳ %

دیپلم

۵

کاردانی

۵۳ %

کارشناسی

۲۸ %

کارشناسی ارشد

۱

دکترا

چشم انداز سازمان

اﯾﺠﺎد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻬﺘﺮ، ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ و ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ رﻓﺎه و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺸﺎن.

ماموریت سازمان

ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﻣﻮﻓﻖ و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎم ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﮔﺴﺘﺮه اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮردار از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺣﺮﻓﻪای ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ.

امکانات و جذابیت‌ها

ساعات کاری منعطف

بیمه تکمیلی

پاداش عملکردی

کتابخانه

ناهار

صبحانه

جشن‌های تولد

اینترنت شخصی

میان وعده

تسهیلات رفاهی

پارکینگ

تسهیلات ورزشی

نزدیکی به وسایل حمل و نقل

امکانات تفریحی

نیروهای کلیدی

 • داده ورزی سداد

  ﺳﺠﺎد ﺳﺤﺎﺑﯽ راد ﻣﺪﯾﺮ واﺣﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ داده ورزی ﺳﺪاد

  ﺳﺠﺎد ﺳﺤﺎﺑﯽ راد ﻣﺪﯾﺮ واﺣﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ داده ورزی ﺳﺪاد . داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ رﺷﺘﻪMBA با سابقه‌ای ﺑﯿﺶ از 8 سال در حوزه مشاوره و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺻﻨﻌﺖ IT ﺑﺎﻧﮑﺪاری و ﭘﺮداﺧﺖ

 • داده ورزی سداد

  حمید رضا مختاریان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت داده ورزی سداد

  وی متولد 1357 در تهران و دارای مدرک کارشناسی مهندسی نرم افزار از دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

برند‌های محصولی و خدماتی

 • پرداخت الکترونیک سداد

 • پشتیبانی افزارهای رایانه ای سداد (پارس)

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید