خدمات بازرسی فرادانش (FIS)

درباره خدمات بازرسی فرادانش (FIS)

  • تعداد نفرات: ۱۰ تا ۵۰ نفر

ارائه کننده خدمات نمونه برداری، تست، بازرسی، ارزیابی انطباق، بررسی مطابقت، ممیزی، صدورگواهی و خدمات کنترل کیفیت

آگهی‌های استخدام خدمات بازرسی فرادانش (FIS)

بازرس و نمونه بردار

بیش از ۱ ماه قبل

تهران

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید