جهاددانشگاهی استان قزوین

درباره جهاددانشگاهی استان قزوین

  • تعداد نفرات: ۱۰ تا ۵۰ نفر
  • صنعت: آموزش و پژوهش

معاونت آموزشی جهاددانشگاهی استان قزوین

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید