توسعه و بهبود کسب و کار هوده

درباره توسعه و بهبود کسب و کار هوده

حوزۀ تخصصی شرکت توسعه و بهبود کسب‌و‌کار هاست. بنابراین هوده در رابطه با استراتژی، برنامه‌ریزی و حل مسائل سازمانی فعالیت کرده و به توسعه مهارتها و دانش مدیریتی مشتری خود یاری می‌رساند. موضوعات حوزه کاری هوده از طراحی مدل کسب‌و‌کار تا تصمیم‌گیری در مورد روشها و فرآیندهای کاری را دربرمی‌گیرد. هوده به مشتری خود کمک می‌کند پروژه‌های بهبود، توسعه و تغییر را برنامه‌ریزی و اجرا کند.

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید