توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین (توسن)

آگهی‌های استخدام توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین (توسن)

متوسط زمان بررسی رزومه توسط شرکت ۲ روز است

کارشناس پشتیبانی نرم‌افزار -‌کارت

داغ

۱ ماه قبل

تهران

آزمونگر فنی و مهندس کنترل کیفیت (تست عملکرد سیستم)

داغ

۱ ماه قبل

تهران

کارشناس عملیات (NOC 24)

۱ ماه قبل

تهران

برنامه نویس Net.

داغ

۱ ماه قبل

تهران

برنامه نویس Java

۱ ماه قبل

تهران

کارشناس پشتیبانی نرم افزار - خرد

داغ

۱ ماه قبل

تهران

کارشناس DBA

۱ ماه قبل

تهران

آزمونگر فنی و مهندس کنترل کیفیت (کارایی)

۱ ماه قبل

تهران

آزمونگر فنی و مهندس کنترل کیفیت (امنیت)

داغ

۱ ماه قبل

تهران

آزمونگر فنی و مهندس کنترل کیفیت (اتوماتیک)

۱ ماه قبل

تهران

کارشناس شبکه

۱ ماه قبل

تهران

کارشناس تحلیل‌ نرم‌افزارهای بانکی

۱ ماه قبل

تهران

برنامه نویس ++C

۱ ماه قبل

تهران

کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

۱ ماه قبل

تهران

کارشناس پشتیبانی نرم‌افزار- مدرن

۱ ماه قبل

تهران

کارشناس عملیات - نصب

۱ ماه قبل

تهران

کارشناس عملیات - پشتیبانی سیستم مانیتورینگ هوشمند

۱ ماه قبل

تهران

کارشناس عملیات - برنامه نویس سیستم مانیتورینگ هوشمند

۱ ماه قبل

تهران

کارشناس عملیات - برنامه نویسی پایگاه داده

۱ ماه قبل

تهران

برنامه نویس وب (+Angular4)

۱ ماه قبل

تهران

برنامه نویس ADF

۱ ماه قبل

تهران

آگهی استخدام منقضی شده

برنامه نویس NET.

تهران

کارشناس پشتیبانی نرم‌افزار مدرن

تهران

کارشناس پشتیبانی نرم‌افزار کارت

تهران

کارشناس عملیات

تهران

گرافیست

تهران

کارشناس DBA

تهران

مهندس آزمون نرم افزار (software security test engineer)

تهران

مهندس آزمون کارایی نرم افزار (software performance test engineer)

تهران

برنامه نویس ++VC/C

تهران

کارشناس امور اداری

تهران

کارشناس امور مالی

تهران

کارشناس منابع انسانی

تهران

کارشناس مدیریت امنیت

تهران

تحلیلگر سیستم

تهران

کارشناس توسعه سازمانی

تهران

کارشناس امور رفاهی

تهران

کارشناس فنی تاسیسات

تهران

کارشناس سرورهای مایکروسافت

تهران

کارشناس بازاریابی و فروش

تهران

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید