توسعه ابنیه حافظ

درباره توسعه ابنیه حافظ

  • تعداد نفرات: ۱۰ تا ۵۰ نفر
  • صنعت: عمران و ساخت‌وساز

فعالیت اصلی شـرکت در دو فاز پیمان مـدیریت و سـرمایه‎گذاری در طراحی و اجرا و سـاخت املاک و ابنیه صورت می‎پذیرد. به طوری که شرکت پس از شناسایی فرصت های سرمایه‎گذاری اقدام به ارزیابی فنی و اقتصادی آنها نموده و درصورت توجیه پذیر بودن اقـدام مقتضی بعمل می آورد. این شرکت سـودآوری، کیفیت، سـرعت و امنیت را سر لوحه کارهای خود قرار داده و در این راستا برای دسـتیابی به اهـداف یاد شده، با ایجاد نظام سیستمی در عرصه پـروژه های سـاختمانی پا گذاشته و با ایجاد نظام یادگیری سـازمانی بدنبال افـزایش بهره‎وری در سازمان خود می باشد.

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید