تحقیقاتی و تولیدی سیناژن

آگهی استخدام منقضی شده

کارشناس توزین مواد اولیه (آقا-کرج)

کرج

کارشناس منابع انسانی (کرج)

کرج

کارشناس پالایش تولید (کرج)

کرج

کارشناس حسابداری

کرج

کارشناس توسعه بازار

تهران

کارشناس تحقیق و توسعه

تهران

کارشناس فناوری اطلاعات

کرج

کارشناس مهندسی کیفیت

تهران

کارشناس کنترل کیفیت آقا ( آنالیز دستگاهی-HPLC)

تهران

کارشناس مستند سازی

تهران

کارشناس خزانه داری (کرج)

کرج

کارشناس آموزش(کرج)

البرز

کارشناس برنامه ریزی تولید

کرج

تکنسین تاسیسات-آقا (کرج)

تهران

کارشناس توسعه فنی و عمرانی

تهران

کارشناس مکانیک

کرج

کارشناس انبار

کرج

کارشناس انبارداری

کرج

کارشناس حسابداری صنعتی

تهران

کارشناس تست و تحلیل نرم افزار

تهران

تکنسین تاسیسات

کرج

کارشناس تعمیرات و نگهداری

کرج

کارشناس توسعه منابع انسانی

کرج

کارشناس Travel Desk

تهران

کارشناس آموزش

کرج

مسئول دفتر

تهران

کارشناس مهندسی کیفیت

کرج

کارشناس صادرات

تهران

کارشناس صادرات

تهران

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید