تجارت بنیان سلامت

درباره تجارت بنیان سلامت

هدف از تاسیس این شرکت توجه به سلامت محیط زیست بوده که یکیا از اصلی ترین کارهای ما عملیات بازیافت در مناطق مختلف تهران می باشد.

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید