بهین فناور آماد هوشمند

درباره بهین فناور آماد هوشمند

Behin Amad Hooshmand (BAHO) is the most advanced executive and operational company in
the field of developing intelligent logistic systems by information technology in the country

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید