بسپارشیمی

درباره بسپارشیمی

شرکت در زمینه بازرگانی و تولید انواع پلیمرها و ادتیوها همچنین کامپاند و مستربچ فعالیت دارد.

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید