برازمان

درباره برازمان

به یافتن فرمولی برای کسب تجربه های تمام نشدنی و به ثمر رساندن موفقیت آمیز محصولات دیجیتال مختلف فکر میکردیم …
اینگونه بود که ما تصمیم به راه اندازی اولین شرکت سرمایه سازی خطر پذیر در ایران گرفتیم، که نه تنها برای تحقیق و توسعه ایده هایمان به ما کمک خواهد کرد بلکه بتواند به کارآفرینان و کسب و کارهای دیگر نیز جهت دستیابی به فرصت ها و محصولات و ایجاد سرمایه های دیجیتالی جدید کمک نماید.
فرمولی برای ایجاد و تعریف ایده های تاثیر گذار بر زندگی و ساخت محصولات دیجیتالی موفق برای ایجاد سرمایه های جدید دیجیتالی در کشور…
برقراری ارتباطی نزدیک با هریک از محصولاتی که ساخته ایم و یا استارت آپ هایی که به آنها کمک کردیم جزئی از خط مشی ماست.
تیمی کارآفرین و فعال که از ابتدا آماده مواجه و حل چالش های جدید عمیق است.

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید