بازرگانی مهر ماندگار

درباره بازرگانی مهر ماندگار

  • تعداد نفرات: ۱۰ تا ۵۰ نفر
  • صنعت: بانکداری

شرکت بازرگانی مهر ماندگار سرمایه زیر مجموعه بانک سرمایه با سابقه خود در زمینه  بازرگانی و پیمانکار جذب و بکارگیری نیروهای خدمات در بانک سرمایه قسمتی از فعالیعت خود را همچنان در این زمینه معطوف داشته است.

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید