ایوان فناوری و نوآوری افرا

درباره ایوان فناوری و نوآوری افرا

  • تعداد نفرات: ۱۰ تا ۵۰ نفر
  • صنعت: خدمات سازمانی/ مشاوره مدیریت

شعار ما در ایوان فناوری و نوآوری افرا، کمک به توسعه پایدار کشور از طریق حل چالش‌های صنعت با راهکارهای فناورانه است؛ راهکارهایی که حاصل فعالیت میدانی و ارتباطات گسترده و فزاینده افرا با شرکت‌های فناور و مراکز توسعه نوآوری و فناوری کشور است. این راهکارها عبارتند از کاهش هزینه‌های جاری و رفع چالش‌های فنی صنایع، بومی‌سازی قطعات، تجهیزات و مواد مورد نیاز صنعت و توسعه بازار از طریق ارتقاء کیفی سبد محصولات. در این مسیر افرا در تلاش است با ایجاد هماهنگی بین بازیگران اصلی زیست بوم فناوری و نوآوری کشور یعنی فناوران، صنایع، سرمایه گذاران و نهادهای حمایتگر حاکمیتی، از طریق ایجاد زبان مشترک و جذب حمایت‌های لازم، ارزش‌های مشترک را برجسته و موجبات تحقق همکاری‌های اثربخش را فراهم سازد.


آگهی‌های استخدام ایوان فناوری و نوآوری افرا

مسئول دفتر

بیش از ۱ ماه قبل

تهران

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید