اینکارنت

درباره اینکارنت

اینکارنت سیستمی است که به جویندگان خدمات متنوع کمک خواهد کرد تا با صرف کم‌ترین زمان، شانس یافتن خدمت‌دهنده‌ای با آمیزه‌ای از بالاترین اعتبار، مناسب ترین قیمت و بیشترین کیفیت را داشته باشد. اینکارنت ساز و کاری شبیه به مناقصه دارد. به‌جای تمرکز بر معرفی کسب و کارها بر ایجاد و معرفی دقیق‌تر «تقاضا» ها تمرکز می‌کند. معتقدیم ایجاد تقاضا، حرفه‌ای را ترغیب به مشارکت در سیستم خواهد کرد. به همین منظور در حالت پیش‌فرض تمامِ امکانات اینکارنت برای کارفرما، بدون هزینه خواهد بود.
درآمد اینکارنت وابسته به مشارکت حرفه‌ای است. «گیرندگان خدمات» پس از تعریف پروژه پیشنهادهایی بر اساس موقعیت زمانی و مکانی پروژه از سمتِ ارائه‌دهندگان خدمت دریافت می‌کنند و می‌توانند پس از مشاهده‌ی پیشنهادِ خدمت‌دهنده، سوابق کاری و بازخورد مشتری‌های پیشین، انجام‌دهنده‌ی کار را با اطمینان بیشتری انتخاب کنند.
پس از تعریف پروژه از سمت کارفرما، حرفه‌ایی که مایل به ارائه‌ی خدمت هستند مبلغی را برای ارسال پیشنهادِ به تفاضاکننده به اینکارنت می‌پردازند و پیشنهادشان برای متقاضی خدمت ارسال می‌شود. حرفه‌ای تنها برای ارائه‌ی پیشنهاد هزینه خواهند کرد، هر چند دریافتِ حق اشتراک از اصنافِ دارای پروانه‌ی کسب و شرکت‌های خدماتی / تجاری پیشبینی شده است.

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید